Talous- ja hallintojohtaja

Ilmoitus, 04.06.2018

40/2018

Lumijoki on runsaan 2000 asukkaan vireä kotipaikkakunta lähellä merta ja luontoa, ja vain puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta ja sen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista.
Maaseutumainen ympäristömme tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja viihtymiselle. Tule mukaan kehittämään kuntamme elinvoimaisuutta!

Haemme Lumijoen kunnan yleishallintoon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAA

Talous- ja hallintojohtaja vastaa kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä henkilöstöasioiden koordinoinnista ja tuesta esimiehille. Virkaan kuuluvat myös kunnan vuokra-asuntoyhtiön hallinnolliset tehtävät yhteistyössä kehitysjohtajan kanssa. Talous- ja hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja toimii kunnan kt-yhteyshenkilönä. Lumijoen kunnan ja sen konserniyhtiöiden talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan ulkoiselta tuottajalta ja tehtävään kuuluu tämän yhteistyön koordinointi ja kehittäminen.

Viran muodollisena kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä
kokemus vaativista talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hallinnollisesta osaamisesta.
Arvostamme viran eri tehtäväalueilla hankittua käytännön kokemusta, viestinnällisiä taitoja,
kunnallishallinnossa hankittua kokemusta sekä tietojärjestelmiin liittyvää hyvää käyttäjäosaamista.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää systemaattista työotetta ja kiinnostusta
monialaiseen tehtävään.

Palvelussuhteessa noudatetaan kunnallista yleistä virkaehtosopimusta (KVTES) ja voimassa olevaa Lumijoen kunnan hallintosääntöä.
Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja virkasuhteen alussa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lumijoen kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo
tulee toimittaa 26.6.2018 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta osoitteella www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, puh. 050 568 1366.

Lumijoki, 4.6.2018
Kunnanhallitus