Katukulttuurikiertue 2018

Tapahtuma, 07.06.2018

Liikuntahalli, klo 9.30-19

Tule tutustumaan ammattiohjaajien opastuksella hip-hop -kulttuuriin.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta osallistuaksesi työpajoihin.
Lähdemme perusteista ja etenemme fiiliksen mukaan.
Omat eväät mukaan.
Työpajat on tarkoitettu 10-15 vuotiaille.
Ilmoittautumiset Salla Mertalalle 25.5. mennessä, salla.mertala@lumijoki.fi.

Voit ilmoittautua yhteen-kolmeen työpajaan, joita ovat: DJ&Musiikin Luova Tuottaminen, Räppi- ja Katutanssityöpaja.
Jos ilmoittaudut Graffiti- tai Videokuvaustyöpajaan et voi osallistua muihin työpajoihin.
Pyrimme kuitenkin järjestämään kaikkien moduulien kesken yhteisen tanssiluennon päivän päätteeksi, johon jokaisen työpajalaisen toivotaan osallistuvan.

DJ&musiikin luova tuottamien
Dj-työpajassa tutustutaan levysoitinten teknisiin ominaisuuksiin. Dj-kulttuurin tuntemukseen liitetään usein skrätsäys, jonka perusteita moduuliin osallistuneet pääsevät kokeilemaan. Musiikin miksaus kappaleesta toiseen on dj:n tärkeimpiä taitoja, joten tähänkin saadaan tutustua ohjatusti.
Musiikin luovaan tuottamiseen ja moderneihin sävellystekniikoihin tutustuminen vaatii laitetuntemusta ja käytännön tietotaitoa. Sämpläys on yksi käytetyimmistä tekniikoista musiikin tekemisessä tänä päivänä. Levysoittimet toimivat työkaluna sämpläyksessä ja siksi moduulit on linkitetty samaan. Räppibiitit ovat luovan tuottamisen tarkastelussa, mutta dj-työpajassa tutustutaan laajemmin urbaanin musiikin eri tyylilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin.

Katutanssi
Musiikki ja tanssi kulkevat käsikädessä. Katutanssityöpajassa tutustutaan breakdance -tyylin alkeisiin ja kuunnellaan musiikkia. Kokemuksellisen oppimisen kautta tanssimoduulissa saavutetaan kehon tuntemuksen lisäksi kulttuurihistorian hahmottamista.

Räppi
Suomenkielen käyttö räpissä on vapaata, mutta räppiä raamittavat riimit, joiden harjoittelu käytännössä on helppoa ohjatusti. Räppityöpaja sisältää mahdollisuuden äänittää omaa räppäystä ja äänenkäyttö saa uusia kulmia. Ohjaajat antavat eväitä aloittelijoille tai jo edistyneemmille räpin harrastajille.

Graffiti
Graffitimoduuli tarjoaa "piissin" työvaiheiden opettelun paperilta seinälle ohjatusti, Teokset voidaan toteuttaa pysyviksi tai väliaikaisiksi. Työt voidaan tehdä yksin tai ryhmässä moduuliin osallistuvien parhaaksi näkemällään tavalla.

Videokuvaus
Videokuvauksen alkeita voidaan harjoitella älypuhelinten avulla. Tärkeään rooliin videokuvauksessa nousevat kuvakulmat, kamera-ajot ja kuvasuhteet. Videokuvausryhmä käy kuvaamassa kullakin paikkakunnalla vähintään yhtä moduulia ja kuvaukseen tulee liittää myös paikallista maisemakuvausta.Moduuli selvittää, kuinka lapset ja nuoret näkevät oman paikkakuntansa videon muodossa.

14.01.2019 - ajankohtaista
27.11.2018 - ajankohtaista