LUMIJOEN KUNTASTRATEGIAKYSELYN TULOKSIA – LÄMMIN KIITOS KAIKILLE VASTAAJILLE!

Ajankohtaista, 29.06.2018

Toteutimme toukokuussa 2018 kuntalaiskyselyn Lumijoen kunnan kotisivujen kautta koskien kunnan uutta kuntastrategiaa. Strategia määrittää suuntaviivat kunnan ja sen toiminnan tulevaisuudelle. Kuntalaiskyselyllä selvitimme kuntalaisten toiveita ja mielipiteitä Lumijoen kunnasta ja sen tulevaisuudesta. Saatuja tuloksia käytämme suoraan uuden kuntastrategian pohjustuksena.

Nettikyselyn vastauksia kertyi erinomainen määrä, yhteensä 241, joka on noin 11,6 % väestöstä (2081 asukasta vuoden 2017 lopussa). Vastaajista alle 18-vuotiaita oli 6,6 % (16), 18 -25-vuotiaita 5,4 % (13), 26 – 35-vuotiaita 17,0 % (41), 36 -45-vuotiaita 25,3 % (61), 46 -60-vuotiaita 25,7 %(62) ja yli 60-vuotiaita 19,9 % (42). Vastaajista 63,5 %:n perheessä oli yksi tai useampi lapsi ja 36,5 %:lla vastaajista ei kotona asunut/ollut lapsia. Vastaajista yli 72 % oli asunut yli 10 vuotta kunnassa.

Kokonaismielikuva Lumijoen kunnasta oli 66,8 %:n mielestä joko myönteinen (24,5 %) tai melko myönteinen (42,3 %). Noin 10 % vastaajista koki mielikuvansa joko melko kielteiseksi tai kielteiseksi. Lumijoki koettiin rauhalliseksi ja turvalliseksi sekä viihtyisäksi asuinkunnaksi. Paremmaksi kunnan tekisi vastaajien mielestä erityisesti palveluiden, työpaikkojen ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen. Kunnassa olevista palveluista eniten tyytyväisyyttä herättivät kirjasto, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kaupalliset palvelut.

Kunnan kasvua ja kehitystä edesauttavista ulkoisista mahdollisuuksista merkittävimpinä pidettiin

  • luonnonläheisen asumisen suosion kasvua,
  • yleisen taloustilanteen paranemista,
  • uusien yritysten sijoittumista kuntaan,
  • kuntien välistä yhteistyötä,
  • sijaintia Oulun seudulla ja
  • harrastusmahdollisuuksien lisääntymistä.

Lumijoen luonnonläheisyyttä, maaseutumaista asumista sekä metsästys-, kalastus- ja eränkäyntiharrastusmahdollisuuksia pidettiin kunnan tärkeinä menestystekijöinä. Myös sijainti, hyvät asumisvaihtoehdot, edullinen asuminen ja sujuva arki lähellä olevine palveluineen saivat merkittävää arvostusta.

Kunnan viestintä ja markkinointi vaatii vastaajien mielestä kehittämistä. Vastaajat kokivat saavansa kunnan päätökset tiedokseen suhteellisen hyvin ja myös yhteydenotto kunnan viranhaltijoihin sekä luottamushenkilöihin koettiin sujuvaksi.

Kuntapäättäjät ja viranhaltijat saivat lukuisia terveisiä myös avoimien kysymysten kautta. Näitä terveisiä avaamme myöhemmin lisää eri yhteyksissä:

”Ollaan rennosti pieni ja kotoinen kunta!”
”Pitäkää kunnan puolta.”
”Positiivista viestintää. Terveet tilat. Tasapuolisuus kaikkia kohtaan.”

Kyselyyn vastanneilla oli mahdollista osallistua myös arvontaan jättämällä yhteystietonsa. Arvonnassa onnetar suosi lumijokista Sofia Tervoa. Hän sai palkinnoksi kunnan lahjoittaman 100 euron lahjakortin valitsemaansa lumijokiseen yritykseen. Sofia valitsi lahjakortin Hentilän Kotileipomoon! Paljon Onnea Sofia!!

05.02.2019 - ajankohtaista
14.01.2019 - ajankohtaista
23.02.2019 - tapahtuma
23.02.2019 - tapahtuma
25.02.2019 - tapahtuma
27.02.2019 - tapahtuma
01.03.2019-02.03.2019 - tapahtuma
01.03.2019-31.03.2019 - tapahtuma
04.03.2019 - tapahtuma
05.03.2019 - tapahtuma
07.03.2019 - tapahtuma
07.03.2019 - tapahtuma
15.03.2019 - tapahtuma
24.03.2019 - tapahtuma
25.03.2019 - tapahtuma
01.04.2019-30.04.2019 - tapahtuma
04.04.2019 - tapahtuma
14.04.2019 - tapahtuma
14.04.2019 - tapahtuma
15.04.2019 - tapahtuma
18.04.2019 - tapahtuma
21.04.2019 - tapahtuma
22.04.2019 - tapahtuma
29.04.2019 - tapahtuma
01.05.2019-31.05.2019 - tapahtuma
02.05.2019 - tapahtuma
27.05.2019 - tapahtuma
01.06.2019-30.06.2019 - tapahtuma
06.06.2019 - tapahtuma
01.07.2019-31.07.2019 - tapahtuma
04.07.2019 - tapahtuma