mss|areanet  
   
 

  Etusivu
  Lumijobin palvelut
  Projekteja ja tehtyjä töitä
  Lumijobin toiminta-ajatus
  Jobilaisen velvollisuudet
  Jobilaisen oikeudet
  Linkkejä

Toiminta-ajatus

Työpaja Lumijobin tavoitteena on kehittää jobilaisen työelämä- ja koulutusvalmiuksia, parantaa mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille, tukea elämänhallinta taitoja sekä opastaa mm. ammatillisen kuntoutuksen asioissa.

Valmentaminen tapahtuu työn ja ohjauksen avulla, liittäen siihen jobilaisen tarpeiden mukaan yksilöohjausta, ryhmäohjausta ja muita monialaisen tukiverkoston palveluja.

Henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan erilaisten arviointilomakkeiden avulla. Jobilainen itse on keskeisimmässä asemassa häntä koskevien tavoitteiden laatimisessa.