mss|areanet  
   
 

  Etusivu
  Lumijobin palvelut
  Projekteja ja tehtyjä töitä
  Lumijobin toiminta-ajatus
  Jobilaisen velvollisuudet
  Jobilaisen oikeudet
  Linkkejä

Jobilaisen velvollisuudet

Kuntouttava työtoiminta rinnastetaan normaaliin työpaikkaan ja siellä noudatetaan työelämän yleisiä sääntöjä ja lainalaisuuksia.

Jobilaisen velvollisuuksiin kuuluu työpajan sääntöjen, ohjaajan ohjeiden ja työsuojelusäädösten noudattaminen sekä annettujen työtehtävien suorittaminen parhaan kykynsä mukaan. Muita työtehtäviin rinnastettavia velvollisuuksia ovat työpajan valmennustoimintaan kuuluvat haastattelut, ryhmävalmennukset ja muut päiväohjelmaan sisältyvät toimenpiteet.

Jobilaisen velvollisuuksiin kuuluu myös työyhteisön muiden jäsenten huomioiminen sekä hyvästä työilmapiiristä huolehtiminen. Käytetään asiallista kieltä ja kunnioitetaan toisia.

Kaikkia jobilaisia koskee salassapitovelvollisuus hänen kuulemistaan asioistaan Lumijobissa.