mss|areanet  
   
 

  Etusivu
  Lumijobin palvelut
  Projekteja ja tehtyjä töitä
  Lumijobin toiminta-ajatus
  Jobilaisen velvollisuudet
  Jobilaisen oikeudet
  Linkkejä

Jobilaisen oikeudet

Jobilaisen oikeuksiin kuuluu saada henkilökohtaiseen suunnitelmaansa sisältyvät palvelut sekä tarvitsemansa ohjaus ja opastus.

Jobilaisella on oikeus olla osallisena häntä koskevissa neuvotteluissa, nähdä hänestä laaditut kirjalliset dokumentit sekä lausunnot.

Salassapitovelvollisuutta tulee noudattaa.