Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  70 Pöytäkirjan tarkastus
  71 Työjärjestyksen hyväksyminen
  72 Lumijoen varhaiskasvatussuunnitelma (Ohm. 28)
  73 Kirjaston aukioloajat 5.6.2017 alkaen
  74 Omatoimikirjaston käyttösäännöt
  75 Nuorisotilan aukioloajat kesällä 2017 (Ohm. 29)
  76 Lumijoen esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Ohm. 30)
  77 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajan tehtävien täyttäminen lukuvuodeksi 2017-2018 (Ohm. 31)
  78 Anomus yksityisessä päiväkodissa järjestettävän esiopetuksen maksusitoumuksesta (Ohm. 32)
  79 Koulukuljetusten kriteerien tarkistaminen (Ohm. 33)
  80 Tiedoksi rehtori-sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset (Ohm. 34)
  81 Tiedoksi varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset (Ohm. 35)
  82 Tiedoksi va. kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset (Ohm. 36)
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Junkkonen Tapio puheenjohtaja
  Klaavo Jaakko varapuheenjohtaja
  Greus Teppo jäsen
  Hemmilä Anna  jäsen
  Loukkaanhuhta Sanna jäsen
  Marttila Maarit jäsen
  Saukko Anne Mari jäsen
  Ollakka Jaana KH:n edustaja
  Satamo Kari esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
  Hamari Anu  esittelijä
  Yoshizawa Kati  esittelijä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Lumijoen koulutoimistossa maanantaina 29.5.2017 klo 8-15