Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  16 Työjärjestyksen käsitteleminen
  17 Talousarvion toteutuminen
  18 Asukasvalinnat (ohm.4)
  19 Kehityspäällikön päätökset (ohm.5)
  20 Toimintakertomus 2016 (ohm.6)
  21 Kaavoituskatsaus 2017 (ohm.7)
  22 Varjakan kalahallin konehankinnat
  23 Koulun rakennuttajakonsultin valinta (ohm.8)
  24 Koulukuljetussopimuksen jatkaminen
  25 Kiinteistönhoitajan irtisanoutuminen ja toimen täyttöluvan hakeminen
  26 Kehityspäällikön katsaus ajankohtaisiin asioihin
  27 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
  28 Kiinteistönhoito- ja hallintokorvaukset 2017 (ohm.9)
  29 Lausunto Oulun seudun jätteenkuljetusjärjestelmästä
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Keinänen Ville  j
  Rautio Heikki j
  Virolainen Kirsti  j
  Juusola Veijo  kh edust
  Jokelainen Janne  siht
 
 Nähtävilläolo  
 
  Lumijoen kunnan tekninen toimisto 
  Alkaen 21.03.2017 08:00