Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Työjärjestyksen käsitteleminen
  4 Talousarvion toteutuminen
  5 Asukasvalinnat (ohm.1)
  6 Kehityspäällikön ja rakennusmestarin päätökset (ohm.2)
  7 Vuokrataksat 2017 - korjaus (ohm.3)
  8 Teknisen lautakunnan kokousajat, pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä olo sekä viranhaltijapäätökset 2017
  9 Teknisen toimen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat
  10 Teknisen lautakunnan alaisten määrärahojen käyttösuunitelma vuodelle 2017
  11 Kuntalaisaloite - luistinrata
  12 Kehityspäällikön katsaus ajankohtaisiin asioihin
  13 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Prokkola Risto  j
  Rautio Heikki j
  Virolainen Kirsti  j
  Jokelainen Janne  siht
 
 Nähtävilläolo  
 
  Lumijoen kunnan tekninen toimisto 
  Alkaen 17.01.2017 08:00