Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  74 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  75 Työjärjestyksen käsitteleminen
  76 Talousarvion toteutuminen
  77 Asukasvalinnat (ohm. 20)
  78 Kehityspäällikön päätökset (ohm. 21)
  79 Ruoka- ja puhdistuspalveluiden työnjohtaja
  80 Siivoojan määräaikaisen toimen täyttäminen
  81 Irtisanoutumiset
  82 Arviontikertomus (ohm. 22)
  83 Katselmus Urheilutalontie 22 (ohm. 23)
  84 Ylijäämäruoka
  85 Koulun rakennetutkimukset (ohm. 24)
  86 Esitys kameravalvonnasta (ohm. 25)
  87 Temmesjoen vedennosto
  88 Valtuustoaloitteet
  89 Esitys teknisen toimen budjetiksi vuodelle 2017
  90 Facta-kuntarekisteri
  91 Kehityspäällikön katsaus ajankohtaisiin asioihin
  92 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Keinänen Ville  j
  Närhi Tiina j
  Prokkola Risto  j
  Virolainen Kirsti  j
  Jokelainen Janne  siht