Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  47 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  48 Työjärjestyksen käsitteleminen
  49 Talousarvion toteutuminen
  50 Asukasvalinnat (ohm.12)
  51 Kehityspäällikön päätökset (ohm.13)
  52 Varjakan alueen vuokra-sopimus
  53 Ruutikankaan metsänhakkuusopimus
  54 Metsästysoikeuden vuokraus
  55 Kalastajaseuran esitys konehankkinnoista (ohm.14)
  56 Sannanlahden maakäyttösopimus
  57 Kehityspäällikön katsaus ajankohtaisiin asioihin
  58 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Keinänen Ville  j
  Prokkola Risto  j
  Rautio Heikki j
  Virolainen Kirsti  j
  Juusola Veijo  kh edust
  Jokelainen Janne  siht