Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  37 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  38 Työjärjestyksen käsitteleminen
  39 Talousarvion toteutuminen
  40 Asukasvalinnat (ohm.7)
  41 Kehityspäällikön päätökset (ohm.8)
  42 Katselmuspyyntö (ohm.9)
  43 Oikaisuvaatimus (ohm.10)
  44 Lausunto virkistysaluevarauksesta (ohm.11)
  45 Kehityspäällikön katsaus ajankohtaisiin asioihin
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Keinänen Ville  j
  Närhi Tiina j
  Prokkola Risto  j
  Rautio Heikki j
  Virolainen Kirsti  j
  Juusola Veijo  kh edust
  Jokelainen Janne  siht