Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Työjärjestyksen käsitteleminen
  4 Talousarvion toteutuminen
  5 Asukasvalinnat
  6 Kunnaninsinöörin päätökset
  7 Lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen
  8 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2016
  9 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät ja tarkastajat
  10 Kuntalaisaloite, Varjakatien nopeusrajoitus
  11 Työvapauden myöntäminen
  12 Valtuustoaloite, hiihtolatu Lumijoen ja Limingan välille
  13 Valtuustoaloite, pysäkin nimi
  14 Valtuustoaloite, kirjaston pysäköinti
  15 Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluiden päivitysinventoinnista (ohm.1)
  16 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (ohm.2)
  17 Hallinto-oikeuden päätös, Lämsän pihapiirin katselmus
  18 Ilmanvaihtokanavien puhdistaminen
  19 Teknisen lautakunnan toimintakertomus
  20 Kiinteistöhoitaja Kalervo Marttilan irtisanomisilmoitus
  21 Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon toimintakertomus
  22 Lumijoen Vesi Oy:n toimintakertomus
  23 Varjakan alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma
  24 Kehityspäällikön ja kunnaninsinöörin katsaus ajankohtaisiin asioihin
  25 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vanhala Hannu pj
  Anttila Tarja  j
  Keinänen Ville  j
  Prokkola Risto  j
  Rautio Heikki j
  Virolainen Kirsti  j
  Jakkula Eino siht
  Juusola Veijo  kh edust
  Jokelainen Janne  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Lumijoen teknisen toimisto 
  Alkaen 09.02.2016 08:00